Javna nabava

19.12.2013. - Izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu

19.12.2013. - Izmjene i dopune plana nabave za 2013. godinu

24.10.2013. - Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

24.10.2013. - Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

12.6. 2013. - Dokumentacija za nadmetanje 64. DLJI - ozvučenje izmjenjena

Dokumentacija za nadmetanje 64. DLJI - ozvučenje izmjenjena

12.6.2013. - Pojašnjenje dokumentacije 64. DLJI

Pojašnjenje dokumentacije 64. DLJI

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Plan nabave za 2013. godinu

Plan nabave za 2013. godinu

Dokumentacija za nadmetanje 64. DLJI - ozvučenje

Dokumentacija za nadmetanje - ozvučenje

Dokumentacija za javno nadmetanje DLJI - tiskarske usluge za 2013. godinu

Dokumentacija za javno nadmetanje - tiskarske usluge

Izmjene plana nabave za 2012. godinu

Izmjene plana nabave za 2012. godinu (download pdf)

Registar ugovora o javnoj nabavi

Plan nabave 2012

Plan nabave 2012 JUK Dubrovačke ljetne igre

Zahtjev za prikupljanje ponuda za ozvučenje

Zahtjev (download)

Dokumentacija za javno nadmetanje

Dokumentacija za javno nadmetanje DLJI - tiskarske usluge