Uvjeti uporabe

Ispiši članak Pošalji E-mailom Podijeli na Facebooku Podijeli na Twitteru
Poštovani korisnici,

s obzirom da već prvim, a i svakim daljnjim pristupom na stranice Dubrovačkih ljetnih igara  pristajete na uvjete korištenja ovdje objavljenih sadržaja, ljubazno molimo da ih prije početka pretraživanja portala i korištenja njegovih sadržaja pažljivo pročitate.
Ukoliko smatrate da niste suglasni s kojom odredbom ovih uvjeta i ostalih pravila korištenja navedenih sadržaja, molimo da iste ne koristite ni na koji način te da ubuduće ne pristupate našim stranicama.
Zadržavamo pravo izmjene ovih uvjeta i drugih pravila korištenja objavljenih na našim stranicama, a iste obvezuju od dana njihove objave.
Na sadržaje objavljene na našem portalu primjenjuje se pravo Republike Hrvatske.

Uvjeti korištenja stranica Dubrovačkih ljetnih igara
Uvjeti i ostala pravila korištenja, uključujući relevantne izmjene, obvezujući su za sve korisnike već od prvog pristupa našim stranicama.
Pristupanjem na naše stranice  obvezujete se da ćete materijale i sadržaje koje na njemu pronađete koristiti isključivo u osobne, nekomercijalne svrhe, i to na način da ne povrijedite niti jednu ovdje navedenu odredbu, te na način koji nije protivan odredbama pozitivnih propisa Republike Hrvatske, a osobito Ustavu Republike Hrvatske, Zakonu o obveznim odnosima Republike Hrvatske, propisima i važećim međunarodnim ugovorima koji sadrže odredbe o zaštiti ljudskih prava, zaštiti autorskih i srodnih prava te prava intelektualnog vlasništva, zaštiti potrošača, zaštiti tržišnog natjecanja, idr., odredbe o prekršajima, kaznenim djelima, te drugim odredbama prisilne prirode. Isto vrijedi i za sadržaje koje Vi kao naši korisnici objavite, pošaljete, na bilo koji način učitate ili razmijenite na našim stranicama.

U skladu s navedenim, odgovorni ste za svaku štetu koju uzrokujete nama ili trećim osobama postupanjem koje je suprotno naprijed navedenom, a sukladno važećim propisima o odgovornosti za štetu i drugim relevantnim propisima.

Osobito je zabranjeno na našim stranicama objavljivati, slati, učitavati ili razmjenjivati sadržaje i materijale koji sadrže računalne viruse, crve, računalne kodove, datoteke, programe, i sl. koji za posljedicu mogu imati ometanje, ograničavanje rada ili uništenje bilo kojeg računalnog programa ili bilo koje računalne i druge opreme.

Također je zabranjeno na našim stranicama objavljivati, slati, učitavati ili razmjenjivati neželjene sadržaje ostalim korisnicima ili trećim osobama bez njihovog prethodnog pristanka ili traženja, uključujući višestruko slanje materijala istog ili sličnog sadržaja (tzv. spamming), lančana pisma, piramidalne sheme, itd. Zabranjeno je i ometati ili onemogućiti ostale korisnike našeg portala u njihovom korištenju sadržaja na našim stranicama, te neovlašteno prikupljati, spremati, prenositi ili koristiti osobne podatke, uključujući e-mail adrese, ostalih korisnika naših stranica.

Sadržaji koje objavljujemo zaštićeni su autorskim pravima njihovih autora, odnosno drugim pravima intelektualnog vlasništva, te je zabranjeno njihovo iskorištavanje suprotno tim pravima, a sukladno važećim propisima.

Ovlašteni smo ukloniti s naših stranica ili izmijeniti sve sadržaje koje smatramo neprimjerenima, suvišnima ili protuzakonitima i zabraniti Vam pristup našim stranicama ukoliko povrijedite bilo koju naprijed navedenu odredbu ili ukoliko to smatramo potrebnim prema našoj vlastitoj diskreciji, bez obveze navođenja razloga s naše strane za takav postupak. Mi kreiramo naše stranice i ovlašteni smo odlučiti koje ćemo sadržaje objaviti a koje nećemo, bilo iz kojeg razloga.

Stoga, ukoliko ste pristupili našim stranicama i koristite njegove sadržaje, suglasni ste i pristajete na to da je vlasnik ovih stranica ovlašten prema vlastitoj diskreciji ukloniti, izmijeniti, dopuniti, prilagoditi, urediti, objaviti djelomično ili odbiti objavu bilo kojeg sadržaja s Vaše strane (riječi, slika, fotografija, tabela, grafova, itd.) bilo iz kojeg razloga.

U pogledu svih sadržaja koje objavljujemo, napominjemo da to činimo u najboljoj namjeri i u dobroj vjeri. Svi sadržaji koje objavimo informativne su prirode i služe radi razmjene informacija. Točnost i aktualnost informacija provjeravamo u skladu s našim najboljim mogućnostima. Međutim, preporučamo da sve informacije koje pronađete na našim stranicama dodatno provjerite kod odgovarajućih izvora, radi Vaše sigurnosti. Ne odgovaramo za eventualnu netočnost, nepotpunost ili neažuriranost podataka na našim stranicama.

Ukoliko primijetite da su pojedine informacije ili drugi sadržaji objavljeni na našim stranicama netočni, nepotpuni, zastarjeli, protivni moralu društva, javnom poretku ili su na drugi način protuzakoniti, molimo da nas o tome bez odlaganja pisano obavijestite preporučenom pošiljkom ili na drugi prikladan način na adresu naznačenu na našem portalu.

Nadalje, posebno ističemo da nije dopušteno izravno ili prikriveno oglašavanje na našim stranicama bez našeg prethodnog pisanog odobrenja.

Nismo odgovorni za štetu koju naši korisnici ili treće osobe eventualno pretrpe zbog pogrešnog tumačenja sadržaja objavljenih na našem portalu. Ne odgovaramo niti za bilo kakvu drugu štetu koju naši korisnici ili treće osobe eventualno pretrpe uslijed objavljivanja bilo kojih sadržaja na našim stranicama,  uslijed eventualne nedostupnosti naše stranice, uslijed korištenja linkova s našeg portala, uslijed naše intervencije u objavljene sadržaje, i sl., a posebice ne za štetu koju na bilo koji način bilo kome uzrokuju naši korisnici ili treće osobe vezano uz korištenje ili sadržaj objavljen na našim stranicama.
 
Dubrovačke ljetne igre